grobstyti

grobstyti
gróbstyti, -o, -ė iter. grobti. 1. stvarstyti, gaudyti: Visi grobstė laikraštį iš rankų P.Cvir. Puola ant kelių, grobsto už kojų Vaižg. Tuojaus apstojo avelės ir grobstė iš anos rankų, ką turėjo M.Valanč. Šunys uodegos galą gróbstė PP63. | prk.: Godžiai grobstė ausimis mėtomus priešais žodžius Žem. Prieš šventes visada kiaušinius ant turgaus labai gróbsto (perka) Al. Stiklelį degtinės išgėrei – grobsto (veikia, spaudžia) širdį, muša į galvą Žem. Gruodas grobsto (siekia) rages Šts. Negróbstys šaltis taip par kojas (nebus šalta kojoms) Krtn. ^ Negrobstyk žodžių (nekibk prie žodžių) Šts. Grobsto raides skaitydama (nesklandžiai skaito), mat vaikas neįgudusi skaityti Varn. Dainuodamas grobsto dvasią (netenka kvapo, dūsta) – menkas dainininkas Šts. Atbėgau, dvasią gróbstydamas Pp. | refl. tr., intr.: Verkė, juokės, grobstėsi už galvos . Ėmiau grobstytis po kišenes, tardamas, bene užsiliko koks cigaras . Metusi vaikus, grobstos virti vakarienę, nes vyras išalkęs Žem. Žmonys grobstosi gerą mokytoją – noria, kad anų vaikus mokytų Plng. Kad yra vaikų, nereikia grobstytis palaikais, tekliūna viskas vaikams Šts. 2. vaginėti, plėšikauti: Mėgėjai grobstyti kolūkinį derlių buvo nubausti visu tarybinių įstatymų griežtumu (sov.) sp. Pats žiopso, o nu kito gróbsto Šll. Pradėjo kaži kas kožną naktį gróbstyti po vieną obulą BM396.
◊ galùs gróbstyti vargti: Kraučiai siūlų nebtura, galùs gróbsto, nėkur negal gauti Užv.
\ grobstyti; apgrobstyti; išgrobstyti; pagrobstyti; prisigrobstyti; susigrobstyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • grobstyti — gróbstyti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • grėbstyti — grėbstyti, o, ė iter. grėbti. 1. pamažu grėbti; grėbti liekanas (šieno, šiaudų): Rugienas grėbstyk J. 2. SD28, MP326, Gs grobstyti, stvarstyti; vaginėti: Negalima jo namuose laikyti, ba grėbsto Mrs. 3. imti gyvulius iš lauko, kur nuostolis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgrobstyti — iter. apgrobti 1: Vietoje apgrobstytos autoremonto dirbtuvės išdygo ištisa gamykla sp. grobstyti; apgrobstyti; išgrobstyti; pagrobstyti; prisigrobstyti; susigrobstyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grebežioti — ×grebežioti, ioja, iojo tr. 1. imti užstatą, grebežių: Grebežioti yra nugrėbti už skolą J. 2. J grobstyti: Mūs vaikučių knygą zemskiai grebežioja A1885,138. grebežioti; nugrebežioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grobstinėti — grobstinėti, ėja, ėjo dem. grobstyti 1: Vaikai kap pakap grobstinėja obuolius rš. | refl.: Ligonis grobstinėjas aple save J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grobstymas — sm. (1) Š, grobstymos ind. 1. → grobstyti 2: Socialistinės nuosavybės grobstymai turi būti išrauti su šaknimis (sov.) sp. 2. refl. ieškojimas, graibstymas, grabaliojimas: O kame degtukai? – parvažiavus bus grobstymos Žem. | Netrukus prispirs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grobšauti — grobšauti, auja, ãvo intr. grobti svetimą, grobstyti: Nereikia jos pratinti grobšauti Rm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgrobstyti — iter. išgrobti. 1. išstvarstyti, išgaudyti: Įvairūs pirkliai išgrobstė nuo valstiečių sėmenis rš. Pirmosios laikraščių laidos buvo grobstyte išgrobstytos rš. | refl. tr.: Broliai ėmę išsigrobstys gerūsius arklius S.Dauk. 2. išplėšti, išvogti: Mes …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kopstyti — kõpstyti, o, ė tr. grobstyti, stverti: Nekõpstyk taip, paduosiu iš palengvo Vdk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nešioti — nešioti, ioja, iojo iter. nešti. 1. tr. SD170,195, R, K per kelis kartus, kartkarčiais nešti iš vienos vietos į kitą paėmus, užsidėjus: Laiškus nešte nešiodavo Tj. Ir eičiau, nešiočiau bernužiui pusrytelį RD19. Nebeturiu kojų, nebegaliu vis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”